-- در رسانه ها --

برنامه روایت اول شخص مفرد - شبکه سه
برنامه بارکد - شبکه ایران کالا
برنامه طلوع شبکه ۴
رونمایی از الومدیکال – هتل اسپیناس پالاس

-- سایتها و خبرگزاری ها --