-- گپ و گفت --

علاقه ی من شناخت فرصت های جدید کار و کسب و خلق ارزش است. اگر در این زمینه ایده یا سوالی دارید خوشحال می شوم با هم در تماس باشیم.