سیتوسا

سیتوسا

تجربه ی موفق آریامدتور به عنوان یک شرکت تسهیلگر سبب شد تا من تصمیم بگیرم کار بزرگ تری در ابعاد ملی برای گردشگری سلامت کشور انجام دهم. رقابت در بازار بین المللی گردشگری سلامت نیازمند ابزارها و روش های استاندارد و به روز است و در سیتوسا (سیستم توریسم سلامت ایران) می کوشیم تا این ابزارها و روش ها را در اختیار شرکت ها و بیمارستان های ایرانی قرار دهیم. سایت سیتوسا را اینجا ببینید

-- ایده جالبیه ! گفتگو کنیم؟ --